BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า (ทั้งหมด 102 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4  
 รูป แกรนด์ พรรณวรท งาน Hamburger Icon Awards 2015  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น  
 รูป แกรนด์ พรรณวรท งานเปิดตัวหนัง O.T. ผี Overtime  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป แกรนด์ พรรณวรท งานประกาศผลรางวัล BANG Music Awards 2014  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป แกรนด์ พรรณวรท งานเปืดตัว คิดถึงวิทยา  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2    
 รูป แกรนด์ พรรณวรท งานประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 รูป แกรนด์ พรรณวรท งานประกาศผลรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ครั้งที่ 6 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพ พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 รูป แกรนด์ พรรณวรท งาน Seed Awards ครั้งที่ 8  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
 รูป แกรนด์ พรรณวรท งานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 22  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป แกรนด์ พรรณวรท งานเปิดตัว จันดารา ปฐมบท  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
 รูป แกรนด์ พรรณวรท ในงาน Grammy Wonderland  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป แกรน พรรณวรท งานExact - Scenario Together 2010  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (33 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป แกรน พรรณวรท งานลมหายใจ เดอะมิวสิคัล  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (17 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป แกรน งาน 52 Cawaii  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ)