BOX OFFICE

15 - 18 ม.ค. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ม.ค. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
64.4
200.1
2.
15.0
15.0
3.
12.4
40.1
4.
11.6
39.7
5.
7.6
76.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  นาวิน เยาวพลกุล (ทั้งหมด 102 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นาวิน ต้าร์ เข้ากองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง คน อก หัก   คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นาวิน ต้าร์ งานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง คน อก หัก  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นาวิน ต้าร์ งานเปิดตัว Robocop  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (17 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นาวิน ต้าร์ งานเปิดตัว Iron Man 3  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (18 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5 
 รูป นาวิน ต้าร์ในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 20   คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4  
 รูปนาวิน ต้าร์ งาน Yasashii  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
 รูปนาวินต้าร์ งานบวงเปิดตัวภาพยนตร์ บังเอิญรัก ไม่สิ้นสุด  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (26 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปนาวินต้าร์ งานบวงสรวง As it Happen  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปนาวินต้าร์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ)