BOX OFFICE

11 - 14 ก.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
19 - 21 ก.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
32.5
32.5
4.
10.2
40.1
5.
Dolphin Tale 2
9.0
27.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  นาวิน เยาวพลกุล (ทั้งหมด 96 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นาวิน ต้าร์ งานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง คน อก หัก  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นาวิน ต้าร์ งานเปิดตัว Robocop  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (17 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป นาวิน ต้าร์ งานเปิดตัว Iron Man 3  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (18 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5 
 รูป นาวิน ต้าร์ในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 20   คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4  
 รูปนาวิน ต้าร์ งาน Yasashii  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (4 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปนาวินต้าร์ งานบวงเปิดตัวภาพยนตร์ บังเอิญรัก ไม่สิ้นสุด  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นาวิน เยาวพลกุล ในหมวดนี้ (26 ภาพ) 
 รูปนาวินต้าร์ งานบวงสรวง As it Happen  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปนาวินต้าร์  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ)