BOX OFFICE

19 - 22 มี.ค. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
27 - 29 มี.ค. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
54.0
54.0
2.
34.6
34.6
3.
22.1
86.4
4.
17.5
150.0
5.
It Follows
4.0
4.7

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ณัฐชา จันทพันธ์  (ทั้งหมด 104 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3   
 รูป เม้าส์ ณัฐชา งานประกาศผลรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ครั้งที่ 6 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณัฐชา จันทพันธ์ ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น   
 รูป เม้าส์ ณัฐชา งานคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 10   คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณัฐชา จันทพันธ์ ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป เม้าส์ ณัฐชา งาน You2Play Awards 2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณัฐชา จันทพันธ์ ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เม้าส์ ณัฐชา งาน คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 9  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณัฐชา จันทพันธ์ ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูป เม้าส์ ณัฐชา งานเปิดตัวภาพยนตร์ มึงกูเพื่อนกันจนวันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณัฐชา จันทพันธ์ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เม้าส์ ณัฐชา งานเปิดตัวหนัง มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณัฐชา จันทพันธ์ ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
 รูป เม้าส์ ณัฐชา งาน สยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูป เม้าส์ ณัฐชา งาน กองถ่ายหนังเรื่อง มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (21 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป เม้าส์ งานบวงสรวง มึง กู เพื่อนกันจนวันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (19 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 เปิดตัวรักมันใหญ่มาก  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปเมาส์ B.O.Y. งานแถลงข่าว Seed Awards ครั้งที่ 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น