BOX OFFICE

21 - 24 พ.ค. 2558 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
22 - 24 พ.ค. 2558 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
32.9
32.9
2.
30.8
109.6
3.
24.8
38.3
4.
22.6
22.6
5.
21.7
404.9

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  นัยนา ปามี  (ทั้งหมด 4 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น  
 รูปนัยนา ปามี  คลิก ดูอัลบั้มภาพ นัยนา ปามี ในหมวดนี้ (4 ภาพ)