BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ (ทั้งหมด 294 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งานบวงสรวงละคร GMM 25  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (14 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งาน GMM25 ละครสนุก ความสุข 2 ทุ่ม  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งานประกาศผลรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 11  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2    
 รูป ยิปโซ รมิตา ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่22   คลิก ดูอัลบั้มภาพ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (2 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5คลิกที่รูป ดูภาพ 5-6
 รูป ยิปโซ รมิตา งานเปิดตัว ฟัด จัง โตะ  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5คลิกที่รูป ดูภาพ 6-6
 รูป ยิปโซ รมิตา In Magazine No.195  คลิก ดูอัลบั้มภาพ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 รูป ยิปโซ รมิตา งานเปิดตัวหนัง คู่กรรม  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 รูป ยิปโซ รมิตา งานประกาศผลรางวัล ชมรมวิจารณ์บันเทิง 2555  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (16 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งานประกาศผลรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ครั้งที่ 6 2013  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
 รูป ยิปโซ รมิตา งาน Daradaily The Great Awards 2013   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 22  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (15 ภาพ) 
 รูป ยิปโซ รมิตา งานคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 10   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (6 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 21  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) 
 รูป ยิปโซ รมิตา งานประกาศผล ชมรมวิจารณ์บันเทิง 2554   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งานเปิดตัวหนังสือ Fast Entertainmant  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (11 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งาน You2Play Awards 2011  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (13 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งาน คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 9  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (22 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ รมิตา งานเปิดตัว ส.ค.ส.สวีทตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 รูป ยิปโซ รมิตา งานแถลงข่าวโปรเจค สวีทตี้  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (25 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ งานชมรมวิจารย์บันเทิง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ งานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 20  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 ยิปโซ งาน Oscar Night @ Paradise Cineplex  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
 รูปยิปโซ งาน สุดเขต สุดขอบ  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (18 ภาพ) 
 รูป ยิปโซ งาน คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่8   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป ยิปโซ งานเปิดตัว สุดเขต สเลดเป็ด  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
 รูป ยิปโซ งาน คมชัดลึก  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปยิปโซ รมิตา งานเปิดตัว เราสองสามคน  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (1 ภาพ) 
 รูปยิปโซ รมิตา งานชมรมวิจารณ์บันเทิง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูปยิปโซ งานแถลงข่าว 32 ธันวา  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (13 ภาพ)