BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
 
 หนังเรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย
ชั่วฟ้าดินสลาย
:: ศิลปิน ::
พรพรรณ ชุนหชัย พรพรรณ ชุนหชัย
เข้าชมแล้ว : 9,056 ครั้ง


เนื้อเพลง ชั่วฟ้าดินสลาย
ชั่วฟ้าดินสลาย Lyrics On http://www.nangdee.com
 

ชั่วดินฟ้ารักเธอเสมอใจ ที่ฉัน..

รำพันทุกวันฝันไปถึงเธอ

อยากให้เธอหวานใจอยู่ใกล้พรอดรัก

ร้อยเรียงร่วมเคล้าเคียงฉันและเธอ

ก่อนเข้านอนฉันวอนฝันไปเพ้อครวญ

ภาพรักหลอนให้ชวนละเมอ

อยากให้เป็นของเธอ

ชั่วฟ้า...ดินได้

อย่ามีอันใดพรากไป ไกลกัน
 
ก่อนเข้านอน

ฉันวอนฝันไปเพ้อครวญ

ภาพรักหลอนให้ชวนละเมอ

อยากให้เป็นของเธอชั่วฟ้า...ดินได้

อย่ามีอันใดพรากไปไกลกัน