Top

ประวัติย่อ

ศิริประภา ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นบุตรสาวคนโตของ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา สถาปนิกใหญ่ ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม ปี 2545 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากอังกฤษ ด้านจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยลอนดอน เริ่มทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของวังสวนผักกาด ก่อนจะมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ประวัติเรียงตาม

ผลงานการแสดง

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา


 
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา