Top

พัชรี รักษาวงศ์ (เอ๋)

ประวัติย่อ

เอ๋ พัชรี จบการศึกษาไฮสคูลที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด หลังจากนั้นเอ๋ก็มาเรียนปริญญาตรีที่คณะ Internationnal College ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอ๋เคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ Kids WB และอิงลิท มินิท แก๊งค์ อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Just English อีกด้วย

ประวัติเรียงตาม

ผลงานการแสดง

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา


 
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา