Top

Jeffrey Lau (เจฟฟรีย์ หลิว)

ประวัติย่อ

เจฟฟรีย์ หลิว เขาเป็นนักเขียนบท ผู้กำกับ มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ A Chinese Odyssey: Part One - Pandora's Box (1995), A Chinese Odyssey: Part Two - Cinderella (1995) และ Kung Fu Hustle (2004) เป็นต้น

ประวัติเรียงตาม

ผลงานการกำกับผลงานการแต่ง

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

ผลงานการแต่งที่ผ่านมา

So Close (2003)

 
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา