Top

ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ (อาจารย์ยิ่งศักดิ์)

ประวัติย่อ

ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ หรือ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นพ่อครัว นักวิชาการ นักจัดรายการ นักแสดง จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนนีรนาทวิทยา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ, ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ) จากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง) จากวิทยาลัยครูธนบุรี, ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ระดับปริญญาโท ปริญญาครุศาตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา สายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อัลบั้มภาพ


ประวัติเรียงตาม

ผลงานการแสดง

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

พจมาน สว่างคาตา (2020)
หญิงเล็กกระจิดริด
หอแต๋วแตก แหวกชิมิ (2011)
เจ๊การ์ตูน
หอแต๋วแตก (2007)
เจ๊การ์ตูน

 
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา