Top

ปารเมศร์ รัชไชยบุญ

ประวัติย่อ

ปารเมศร์ รัชไชยบุญ จบการศึกษาจากปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงาน ในปี 2523-2525 Account Director บริษัท Ted Bates, ปี 2525-2542 ประธาน Dentsu, Young & Rubicam, ปี 2543 ประธานสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย, ปี 2545-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Turnaround

ประวัติเรียงตาม

ผลงานการแต่ง

ผลงานการแต่งที่ผ่านมา


 
 

Box Office

เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
2.
3.
4.
5.

 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา