Top
ประกาศผล
*เรียงตามวันประกาศผลล่าสุด


กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Doctor Sleep - ลางนรก

ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า

ประกาศ 25 ตุลาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า

ประกาศ 20 กันยายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง IT Chapter Two

ประกาศ 17 กันยายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง IT: Chapter Two

ประกาศ 2 กันยายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า

ประกาศ 19 สิงหาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Annabelle Comes Home

ประกาศ 5 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง X-Men: Dark Phoenix

ประกาศ 21 มิถุนายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า

ประกาศ 17 มิถุนายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Godzilla II: King of the Monsters

ประกาศ 17 มิถุนายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง ช่องส่องผี

ประกาศ 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง X-Men: Dark Phoenix

ประกาศ 4 มิถุนายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Godzilla II: King of the Monsters

ประกาศ 27 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Pokemon Detective Pikachu

ประกาศ 24 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า

ประกาศ 21 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Pokemon Detective Pikachu

ประกาศ 7 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Five Feet Apart

ประกาศ 30 เมษายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Curse of the Weeping Woman

ประกาศ 26 เมษายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Shazam! - ชาแซม!

ประกาศ 19 เมษายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Curse of the Weeping Woman

ประกาศ 11 เมษายน 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Shazam! - ชาแซม!

ประกาศ 29 มีนาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Kid Who Would Be King

ประกาศ 18 มีนาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Alita: Battle Angel

ประกาศ 11 มีนาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Alita: Battle Angel

ประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 
 

 

Box Office

7 - 10 พ.ย. 2562 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
11.23
11.23
3.30
3.30
2.07
12.98
 
8 - 10 พ.ย. 2562 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
17.50
17.50
14.10
14.10
12.80
12.80
11.60
11.60
10.80
48.45

 
  
ติดตามหนังดี : Youtube Instagram Facebook Twitter  

MMM Digital Asset Co.,Ltd.
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2234-7535    FAX. 0-2634-4269
E-mail: webmaster@nangdee.com   © 2006 nangdee.com
แผนที่ | sitemap | ติดต่อโฆษณา